STORE INFORMATION

 • Seoul

  -

  -

  35, Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu, Seoul 724-3412, 3481~3

 • Seoul

  -

  -

  35, Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu, Seoul 02-724-3451~5

 • Busan

  -

  -

  216, Jungang-daero, Dong-gu, Busan 051-460-9332~5

 • Daegu

  Daegu Dept. Store

  Daegu
  Dept.
  Store

  Daegu Dept. Store
  30, Dongseong-ro, Jung-gu, Daegu
  053-420-2331~4

 • Daejeon

  -

  -

  608, Myeongsin Bldg., 1708, Dongseo-daero, Dong-gu, Daejeon 042-630-4330, 4333

 • Gwangju

  -

  -

  338, Dongnip-ro, Dong-gu, Gwangju 062-520-0330, 0332

back to top